Dominicusweg

Aanleiding

Gemeente Echt-Susteren heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn en geeft daarom prioriteit aan het energievraagstuk. In het kader hiervan heeft Echt-Susteren in 2018 een energievisie opgesteld en in 2019 een beleidskader voor zonneparken. Na een selectieprocedure van de gemeente is zonnepark Dominicusweg van Solar Provider Group gekozen om te beginnen aan het vergunningstraject. SPG heeft wereldwijd meer dan 200 succesvolle projecten gerealiseerd die gebaseerd zijn op onze vier pijlers namelijk, iedereen laten profiteren, participatie organiseren, maatschappelijke meerwaarde creëren en landschappelijke inpassingen waarborgen. Op deze pagina zal meer informatie worden gegeven over het project en hoe deze pijlers terugkomen in zonnepark Dominicusweg.

Locatie: Dominicusweg, Pepinusbrug, Echt-Susteren
Land: 6,3 ha panelen 2,6 ha groen8 9 ha totaal
Energie: 7,7 MW (capaciteit) + 7,3 GWh (productie) = 2085 huishoudens

Huidig ontwerp

Het voorgestelde systeem bestaat uit fotovoltaïsche (PV) zonnepanelen met behulp van vaste kantel bevestiging. Om de productie te stimuleren, worden de panelen naar het oosten en westen gekanteld.

Het zonnepark levert elektriciteit aan het net via het transportverdeelstation van Enexis in Pepinusbrug. De nabijheid (1600 meter) van het transportverdeelstation in maakt dit een geschikte locatie voor een zonnepark.

Na de looptijd van het zonnepark zorgt SPG ervoor dat de installatie verwijderd wordt en dat het land wordt hersteld naar de oorspronkelijke staat.

Multifunctioneel ruimtegebruik
• Recreatief medegebruik wordt bevorderd door het realiseren van een openbaar wandelpad langs het zonnepark. Een informatiepunt vertelt over de patrijzen, de paddenpoel, het zonnepark en het omringende landschap. Verder wordt op deze plek een picknickbank geplaatst, waarvan een fraai uitzicht is op het landschap ten noorden van het plangebied.
• Verder wordt op het zonnepark ingezet op de bevordering van ecologie en biodiversiteit.
Landschappelijke inpassing

Het belangrijkste uitgangspunt is de balans tussen inpassen van het zonnepark en behouden van de kernkwaliteiten van de jonge ontginning. Dit wordt gedaan door:
– Behoud van openheid en zichtlijnen
– De westzijde van het zonnepark wordt ingepast met een patrijzenhaag en een bloemrijke rand met fruitbomen.
– De noordrand van het zonnepark wordt ingepast met een bomenrij zonder onderbegroeiing.
– De oost- en zuidzijde van het plangebied worden ingepast met plukjes struweel;

Date

november 2020

Categories

  • Europe